Tài Liệu Kỹ Thuật

Thang tải giường bệnh

Tải về

Model: CIBES A8000 (3 tầng 3 trạm, kiểu Platform, kích thước chiều cao cửa tầng trên cùng 2000MM.)

Tải về

Model: CIBES A8000 (2 tầng 2 trạm, kiểu Platform,kích thước chiều cao cửa tầng trên cùng 2000MM).

Tải về

Model: CIBES A9000 ( 2 tầng 2 trạm, kiểu Cabin,kích thước chiều cao cửa tầng trên cùng 2000MM.)

Tải về

ELENESSA IP VER 2

Tải về

CATALOGUE THINHPHAT ELEVATOR

Tải về

thống ke truy cập

online: 1

total: 2194

© Thinh Phat Elevator - All rights reserved.   

facebook twitter google
Back To Top