Hỗ trợ tư vấn kỹ thuật: 0988 976 512 (A Đồng)

Kinh doanh: 093 795 5356 - 0918 848 760

Hotline: 0932 045 708

danh mục thang máy

Bản vẽ kỹ thuật

Thang tải giường bệnh

Tải về

Model: CIBES A8000 (3 tầng 3 trạm, kiểu Platform, kích thước chiều cao cửa tầng trên cùng 2000MM.)

Tải về

Model: CIBES A8000 (2 tầng 2 trạm, kiểu Platform,kích thước chiều cao cửa tầng trên cùng 2000MM).

Tải về

ELENESSA IP VER 2

Tải về
Back To Top