Thang Tải Khách

Chuyên cung cấp các hệ thống thang máy hoàn chỉnh khác nhau tùy thuộc vào đặc thù thiết kế từng công trình, bao gồm:

> Thang có phòng máy (MR) với phòng kỹ thuật riêng biệt lớn trên đỉnh của hộ thang máy. MR là một giải pháp cách thuận tiện và dễ dàng trong việc lắp đặt và bảo trì thang máy, cũng như giảm thiểu tiếng ồn phát ra khi thang hoạt động;

> Thang có phòng máy nhỏ (SMR) với phòng kỹ thuật riêng biệt bằng với kích thước hố thang. Kiểu phòng máy này cho phép giảm dành nhiều không gian hơn cho mục đích khác. SMR cũng là một giải pháp cách thuận tiện và dễ dàng trong việc lắp đặt và bảo trì thang máy, cũng như giảm thiểu tiếng ồn phát ra khi thang hoạt động;

> Thang không phòng máy (MRL) không có phòng kỹ thuật riêng biệt. Giải pháp này được sử dụng trong các trường hợp công trình có cao trình xây dựng bị hạn chế, hoặc không gian phía trên của hố thang được sử dụng cho mục đích khác. Tuy nhiên, việc lắp đặt và bảo trì sẽ phức tạp hơn; Những giải pháp thiết kế mở nêu trên cung cấp cho khách hàng những sản phẩm với sự sáng tạo vượt trội, hiệu năng cao, đơn giản và sang trọng cho từng sản phẩm trong lĩnh vực này. Để đáp ứng được các nhu cầu riêng biệt của từng khách hàng về các hệ thống than máy, các giải pháp của Thịnh Phát cho phép cung cấp các sản phẩm thang máy được thiết kế một cách linh hoạt, phù hợp với nhu cầu đa dạng của các công trình xây dựng và mụcc đích sử dụng của các nhà đầu tư.

Thang Tải Khách 04

CEILING TK-02
C.O.P GOP-06 / GOPH-03
C.P.I  
DOOR Sọc nhuyễn 304
WALL Inox gương
HANDRAIL  
FLOOR Decotile 
Chi tiết sản phẩm

Thang Tải Khách 05

CEILING TP-CAR05
C.O.P GOP-06 / GOPH-03
C.P.I  
DOOR STS Gương Etching
WALL STS Gương Etching
HANDRAIL  
FLOOR Decotile 
Chi tiết sản phẩm

TM-02

CEILING TM-02
C.O.P GOP-06 / GOPH-03
C.P.I  
DOOR STS Gương Etching
WALL STS Gương Etching
HANDRAIL  
FLOOR Decotile 
Chi tiết sản phẩm

TM-04

CEILING TM-04
C.O.P GOP-06 / GOPH-03
C.P.I  
DOOR STS Gương Etching
WALL STS Gương Etching
HANDRAIL  
FLOOR Decotile 
Chi tiết sản phẩm

TPE-CAR 06 Vip

CEILING TM-05 
C.O.P GOP-06 / GOPH-03
C.P.I  
DOOR STS Gương vàng hoa văn Etching
WALL STS Gương vàng  Etching
HANDRAIL  
FLOOR Decotile 
Chi tiết sản phẩm

TM-06

CEILING TM-06
C.O.P GOP-06 / GOPH-03
C.P.I  
DOOR STS Gương Etching
WALL STS Gương Etching
HANDRAIL  
FLOOR Decotile 
Chi tiết sản phẩm

Thang Tải Khách 06 vip

CEILING TK-02
C.O.P GOP-06 / GOPH-03
C.P.I  
DOOR Gương hoa văn vàng
WALL Inox gương vàng và gương trắng hoa văn hình vồng
HANDRAIL  
FLOOR Đá hoa cương hoa văn
Chi tiết sản phẩm

Thang Tải Khách 03

CEILING TPE- CAR 03
C.O.P GOP-06 / GOPH-03
C.P.I  
DOOR Inox sọc nhuyễn 304
WALL Inox gương xen kẽ laminat
HANDRAIL  
FLOOR Hoa cương việt nam 
Chi tiết sản phẩm

Thang Tải Khách 01

CEILING TK-02
C.O.P GOP-06 / GOPH-03
C.P.I  
DOOR STS Gương Etching
WALL STS Gương Etching
HANDRAIL  
FLOOR Decotile 
Chi tiết sản phẩm
× Notice Dữ liệu đang được cập nhật
× Notice Dữ liệu đang được cập nhật
× Notice Dữ liệu đang được cập nhật

GD-01

CEILING GD-01
C.O.P GOP-06 / GOPH-03
C.P.I  
DOOR STS Gương Etching
WALL STS Gương Etching
HANDRAIL  
FLOOR Decotile 
Chi tiết sản phẩm

Thang máy mới

CEILING TPE- CAR 001
C.O.P GOP-06 / GOPH-03
C.P.I  
DOOR STS Gương Etching
WALL STS Gương Etching
HANDRAIL  
FLOOR Decotile 
Chi tiết sản phẩm
Back To Top